Life Terapeut
Coach

Mita Hugdahl

Jag tror på att vi behöver följa våra hjärtan i alla val, stora som små. Att enbart följa hjärnan kan göra oss vilsna.

Mitt arbete som undersköterska på sjukhus i många år, även som massageterapeut och akupunktör har gett mig stor människokännedom. Jag har lätt för att identifiera problematik hos andra och kan ge vägledning till individuella val som passar utifrån vem man är.   Jag vill hjälpa dig att hitta hem till dig själva, att du kan hitta din inre  styrka för att kunna bibehålla din egen energi. 

När jag var liten såg jag att det folk sa och det kroppen sa inte stämde överens, fast då förstod jag inte varför det var så. Nu förstår jag.  Jag känner en enorm tacksamhet över att jag får möjlighet att dela med av min gåva till dig och hjälpa till att göra skillnaden jag längtat efter. 

Om det ska ske en förändring i livet behöver man starta den. Jag kan vara din startmotor.


LIFE therapy arbetar för att skapa en syntes i ditt liv, syntes betyder att föra samman. 

Det är en mjuk och behaglig behandling som hjälper kroppen att slappna av. Med lätta grepp frigörs fysiska och mentala blockeringar i kroppen som hindrar ett fritt flöde i kroppen.  När det kraniosakrala flödet kommer igång kan livspulsen åter aktiveras och en holistisk läkning startar.

Genom att arbeta med de fyra delarna skapas flöde och syntes aktiveras självläkningen i:

        Kroppen       Nervsystemet     Mentala mönster Energikroppen

Under behandlingen ligger du på bänken påklädd med en skön filt, gärna mjuka kläder som är bekväma för att inget ska skava eller irritera. Vissa punkter på kroppen får mjuk beröring för avslappning och djupare aktivering. Det kan komma upp olika känslor, minnen och smärtor som behöver bearbetas. Under behandlingen arbetar vi tillsammans mentala mönster som är anpassade efter dig och dina behov.  Behandlingen avslutas med en skön balansering av din egen energi.
Första behandlingen  som är grundande tar 2 timmar. Det ingår en anamnes innan behandlingen och även en uppföljning ca en till två veckor efter. När du kommer på fler behandlingar kan du välja hur lång behandlingstid du önskar.  Jag fortsätter att jobba med det som behöver läkas/helas allt eftersom behov uppstår. Alla behandlingar är helt individuella, syftet är att du får just det du behöver just nu. 

LIFE SYNTESIS THERAPY

Alla slags trauman, fysiska, mentala eller emotionella, kan åstadkomma obalanser i nervsystemet vilka i sin tur orsakar många olika symptom och åkommor som t.ex:

Ryggont, smärta i nacke och axlar, migrän, spänningar i tänder och käke, astma, allergier, sömnproblem, pms, återkommande infektioner, halsbränna, förstoppning, matsmältningsproblem, koncentrationssvårigheter, missbruk, depression, ångest, utbrändhet, mensvärk, ätstörningar etc.

LIFE THERAPY balanserar hormonsystemet, stärker immunförsvaret, stimulerar matsmältningen och ökar förmågan till koncentration och inlärning. Behandlingen förbättrar kroppshållningen och energinivån samt ökar spinalvätskans  cirkulation och förmåga till att  uppta näring och rensa ut gifter.

 

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?

1.     30 minuters telefonsamtal där vi går igenom sjukdomshistoria och förväntningar.

2.     120 minuters behandling. Under behandlingen ligger patienten på rygg på behandlingsbordet fullt påklädd. Terapeuten kontaktar nervsystemet med en lätt beröring av särskilda strukturer på huvudet, ryggraden och bäckenet. Genom specifika och varsamma tekniker korrigeras skelettet, muskler spänns av och membranen som omger hjärna och ryggmärg frigörs från spänningar. Under hela behandlingen upplever patienten en mycket djup och behaglig avslappning. Vid behandlingens slut återställer terapeuten den kraniosakrala rytmen till dess fulla potential för att eliminera stress och depression samt för att stimulera kroppens självläkande egenskaper.

3.     Uppföljning efter 1-2 veckor med avstämning. 

Efter att nervsystemet har blivit justerat och återställt till sitt naturliga tillstånd av hälsa och balans tar kroppens självläkande processer över för att fortsätta läkningen av de strukturer och funktioner som varit skadade. I de fall där skadan varit allvarlig och/eller traumat inträffade för en lång tid sedan kan en tillfällig försämring av allmäntillståndet upplevas då nervsystemet använder sig av alla kroppens resurser för att fokusera på läkningsprocessen. Patienten kan uppleva extrem trötthet, värk och smärta kan tillfälligt uppstå då muskler släpper sina spänningar och känslor eller minnen kan komma upp till ytan. Allt detta är tecken på att behandlingen verkar och därför rekommenderas att man tar sig den tid man behöver för vila och återhämtning. Alla holistiska terapier kräver eget ansvar och engagemang i läkningsprocessen. Det är ett åtagande att se till att kroppen får det stöd och den tid den behöver för att läka skador och trauman som ibland har varit livslånga. Att söka efter snabb lösning på ett livslångt problem är en inställning som snarare förlänger läkningsprocessen. 

Redan efter en behandling kan en känsla av inre lugn och fokus infinna sig och nervsystemet kommer att fortsätta att korrigera sig själv upp till 48 timmar efter behandlingen.

En enda behandling kan åstadkomma stora förbättringar men för att verkligen stabilisera effekten kan någon ytterligare behandling behövas. Alla reagerar olika på behandlingen och behöver olika lång tid för läkning. Ibland innebär läkningen av ett område att ett nytt problem kommer upp till ytan. Alla kan dra nytta av en regelbunden justering av nervsystemet för att komma i kontakt med sin egen obegränsade energiresurs. 

Många forskare anser idag att fysiologisk stress ligger bakom så gott som alla sjukdomar och stressrelaterade symptom. Vid fysiologisk stress har kroppens alarmsystem hakat upp sig och fortsätter att skicka ut nödsignaler så att personen lever i ett ständigt tillstånd av kamp/flykt, även kallat fight/flight-tillstånd. Denna överlevnadsstrategi är till för att lösa en akut situation genom att dirigera det mesta av kroppens resurser till att just kämpa eller fly. LIFE THERAPY behandlar fysiologisk stress genom att neutralisera nödsignalen och tillåta kroppen och sinnet att nå tillbaka till ett balanserat tillstånd där självläkning och återhämtning kan ske. När nervsystemet är i balans lugnar även hjärnan ner sig och det blir lättare att se objektivt på sin tillvaro, finna lösningar på problem och att ta beslut. För många blir detta början på en process där man tar tillbaka kontrollen över sitt liv och gör stora förändringar så att man lever ett liv som bättre tillgodoser behov och drömmar. 

Vid fysiologisk stress begränsas många andra livsviktiga funktioner bland annat matsmältning och återhämtning. Det sker en snabb tillväxt av celler men ingen reparation av felaktiga celler vilket kan vara en faktor som påverkar tillväxten av cancerceller. Långvarig stress utlöser stresshormonet kortisol vilket lagrar fett i buken och kan i högre grad påverka fetma än felaktig kost. Kamp/flykt påverkar också de kognitiva förmågorna. Personen tror att den är vaken och medveten men egentligen går hjärnan på autopilot och saknar förmågan att ta långsiktiga och väl övervägda beslut. Eftersom kroppen hela tiden bränner alla resurser i kamp/flykt tillståndet blir det viktigt att tillfredsställa hjärnans belöningscenter genom snabba kolhydrater och socker samt allt som ger en kick, vare sig det är shopping, alkohol, spel eller vilket annat beroende som helst. Flyktbeteendet gör att medvetandet söker utvägar och många flyr in i den virtuella verkligheten i mobiltelefoner, datorer och dataspel hellre än att vara närvarande i nuet i sin vardagsverklighet.

När alla resurser är förbrukade och vi bryter samman under kravet på en ständig kamp för överlevnad kan kamp/flykt tillståndet slå över till utmattningsdepression. Detta tillstånd är kroppens försök att skapa balans genom att få en möjlighet till vila och återhämtning. Men även detta tillstånd är påfrestande på kropp och psyke just därför att ingen aktivitet sker, det finns inga resurser att tillgå. Psyket uppfattar detta tillstånd som en förlust av allt livsnödvändigt och vägen tillbaka kan vara lång. Trots att man inte längre kämpar utan har givit upp så är detta också ett tillstånd av fysiologisk stress. Det går att åtgärda stressrelaterade symptom och åkommor orsakade av obalanser i nervsystemet. Under normala omständigheter kan ett friskt nervsystem klara av stora påfrestningar. Men vid en mycket stark chock eller trauma, fysisk eller emotionell, eller vid långvarig stress kan nervsystemet låsa fast sig i ett kroniskt alarmtillstånd. Fastlåsningen är fysisk men kan orsaka många olika symptom och sjukdomstillstånd, både fysiska, mentala och känslomässiga. Genom att korrigera och frigöra spänningar i strukturerna som omger nervsystemet kan man åtgärda fastlåsningen. 

Priser

Life Therapy grundbehandling
3 000 SEK
Life Therapy per timme    
1 000 SEK